โรงละครโกลบของเชคสเปียร์ เสี่ยงปิดถาวร หลังล็อกดาวน์ COVID-19

โรงละครที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีและนักเขียนบทละครชื่อดังใช้ในการแสดงละครของเขา อาจจะต้องปิดทำการอย่างถาวร เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เช่นเดียวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทั่วโลก โรงละครโกลบของเชคสเปียร์ต้องปิดทำการตั้งแต่เดือนมีนาคม ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

จนทำให้ต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายและการปิดทำการอย่างถาวร จากผลกระทบด้านการเงินที่เกิดจากมาตรการล็อกดาวน์ นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของอนาคตของโรงละคร นับตั้งแต่เปิดทำการมา มิเชลล์ เทอร์รี ผู้กำกับศิลป์ของโรงละครโกลบ กล่าวว่า โรงละครแห่งนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การให้เงินทุนสนับสนุนของสภาศิลปะ จึงทำให้โรงละครต้องหาจุดสมดุลระหว่างการอยู่รอดและการให้บริการประชาชน และขณะนี้โรงละครก็ต้องพึ่งพารายได้จากการขายตั๋ว การขายของที่ระลึก และการเวิร์กช็อปด้านการศึกษา เมื่อรายได้ขาดหายไป ทางโรงละครก็จำเป็นต้องนำเงินเก็บในบัญชีออกมาใช้จ่าย เมื่อไรที่เงินหมด พวกเขาก็ไม่รอด